in

Kisah 25 Nabi dan Rasul

Kisah 25 Nabi dan Rasul – Sebagian kita mungkin tidak mengenal nama-nama nabi beserta kisah hidup yang mereka lewati sehingga menjadi teladan umat islam. Maka dari itu, simak kisah nama-nama nabi beserta rangkaian cobaan yang mereka hadapi selama berdakwah dan berjuang mengajarkan Agama Islam kepada setiap umat yang dipimpin oleh parah Nabi.

 

Kisah 25 Nabi dan Rasul

Berikut merupakan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui :

 1. Nabi Adam AS.
 2. Nabi Idris AS.
 3. Nabi Nuh AS.
 4. Nabi Hud AS.
 5. Nabi Soleh AS.
 6. Nabi Ibrahim AS.
 7. Nabi Luth AS.
 8. Nabi Ismail AS.
 9. Nabi Ishak AS.
 10. Nabi Yakub AS.
 11. Nabi Yusuf AS.
 12. Nabi Ayub AS.
 13. Nabi Sueb AS.
 14. Nabi Musa AS.
 15. Nabi Harun AS.
 16. Nabi Zulkifli AS.
 17. Nabi Daud AS.
 18. Nabi Sulaiman AS.
 19. Nabi Ilyas AS.
 20. Nabi Ilyasa AS.
 21. Nabi Yunus AS.
 22. Nabi Zakaria AS.
 23. Nabi Yahya AS.
 24. Nabi Isa AS.
 25. Nabi Muhammad SAW.

 

1. Nabi Adam.

Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun berkat hasutan iblis, Adam dan Hawa memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah. Apa yang terjadi?

 

Belum sampai habis buah khuldi yang dimakan, aurat Adam dan Hawa terbuka. Mereka sangat malu dan menyadari kesalahannya dengan segera menutupi tubuh dengan daun-daun tumbuhan surge.  Meski telah bertaubat, Allah mengampuni dosa keduanya. Namun, mereka tak boleh lagi untuk tetap tinggal di surge.Allah tetap memerintahkan mereka turun ke bumi. Disanalah  mereka akan tinggal bersama anak cucu dan keturunannya, hingga Hari Kiamat tiba. Keduanya dianugerahi orang anak kembar laki-laki yang diberi nama Habil dan Qabil.

Beberapa mukjizat Nabi Adam adalah:

 

 • Menjadi khalifah pertama di bumi.
 • Diajarkan oleh Allah segala hal tentang ciptaan makhluk hidup dan benda mati yang ada di bumi.
 • Memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud.
 • Memiliki tinggi 60 hasta.
 • Dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.
 • Diajarkan kepada kita umat Nabi Adam untuk tidak mudah terhasut oleh setan, disarankan untuk memperbanyak banyak bacaan taawuz  sebelum melakukan tindakan sesuatu.

 

2. Nabi Idris.

 

Nabi Idris adalah cucu buyut Nabi Adam. Beliau sempat bertemu dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali memakai pakaian berjahit. Pada zaman Nabi Adam, orang-orang mengenakan  bulu dan kulit binatang sebagai bahan pakaian mereka.

 

Telah diriwayatkan kepada Nabi Idris adalah menjadi seorang penjahit. Selain itu, beliau ahli ilmu astronomi yang menggunakan bintang sebagai petunjuk arah untuk memperkirakan kondisi cuaca serta memperkirakan waktu yang pas untuk bercocok tanam. 

Selama berdakwah, Nabi Idris memberikan pesan kepada kaumnya, antara lain nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan, menasihati untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam sholat, berpuasa, dan amalan lainnya.

3. Nabi Nuh.

 

Nabi Nuh adalah salah satu Nabi yang masuk dalam golongan Ulul Azmi, artinya memiliki ketegaran. Selama berdakwah, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan. Dakwah tauhid Nabi Nuh banyak ditentang oleh kaumnya.

 

Namun, beliau tetap berjuang untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT bukan patung berhala walaupun hanya sedikit saja kaumnya yang mengikuti jejaknya. Selama 950 tahun, Nabi Nuh tetap bersabar  dalam menyebarkan dakwahnya.

 

Kemaksiatan dan kesyirikan terus merajalela. Tak ada yang mengindahkan nesehatnya, termasuk anak dan istrinya menentang ajaran beliau juga membenci suaminya Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Ketika kaumnya tetap bertindak dzalim, Allah pun menurunkan azab  banjir besar yang menimpa mereka semua.

 

Ditengah badai banjir besar,Allah mendengarkan doa dan diperintahkan-Nya Nabi Nuh juga untuk membuat kapal besar dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta, inilah mukjizat dari Allah karena bisa membuat kapal besar dengan waktu yang singkat.Umat yang mengikuti ajaran Nabi Nuh dan ikut naik ke dalam kapal baik manusia maupun binatang yang ada selamat dari banjir.

4. Nabi Hud.

Nabi Hud diutus Allah bagi kaum ‘Ad, kaum pertama penyembah patung setelah azab banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Kaum ‘Ad sama seperti kaum sebelumnya senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta dengan sia-sia serta membenci dan mencemooh Nabi Hud. Saat berdakwah, Nabi Hud justru menerima banyak rasa iri dan dengki dari kaum ‘Ad.

 

Nabi Hud tetap terus berdakwah, peringatan pertama yang dikirimkan Allah kepada kaum ‘Ad terjadinya musim paceklik panjang. Semuanya mati dan tandus, tidak ada mata air. Berkat Doa Nabi Hud, Allah mengabulkan doanya untuk menurunkan hujan agar tanaman dan sumber air dapat menyala kembali, kehidupan pun kembali normal.

 

Sayangnya, kaum ‘Ad tetap saja melakukan kemaksiatan sehingga Allah pun azab besar dengan mengirimkan awan hitam pekat, awan ini bergerak dan bergulung-gulung berada tepat diatas kaum ‘Ad . Dengan angin badai itulan, Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum ‘Ad yang dzalim. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya selamat dan berhijrah ke Kota Hadramaut.

 

Mukjizat Nabi Hud antara lain:

 • Mampu menurunkan hujan atas izin Allah, kala itu kaum ‘Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air.
 • Selamat dari badai petir yang dahsyat.

 

5. Nabi Shaleh.

 

Nabi Saleh hidup di tengah kaum Tsamud. Mereka adalah kaum yang banyak diberi kenikmatan oleh Allah.  Kaum tsamud dikenal sebagai ahli bangunan yang tekun dan terampil  dalam membuat rumah.Sekitar kurun waktu 200 tahun, Allah pun mengutus Nabi Shaleh ke kaum Tsamud yang masih merupakan keturunan dari kaum ‘Ad. 

Sayangnya, semua kenikmatan yang didapatkan kaum Tsamud itu tanpa diiringi rasa bersyukur kepada Allah. Mereka sangat sombong dengan kekayaanya yang digunakan untuk berbuat maksiat hingga lupa kepada sang pencipta-Nya. Allah mengutus Nabi Shaleh untuk memberi peringatan kepada mereka, kata mereka Nabi Shaleh terkena sihir. Akhirnya membuat satu permintaan kepada Nabi Shaleh untuk meminta seekor unta betina yang sedang hamil tua  dengan ciri-ciri yang aneh. Allah pun mengabulkan permintaan doa yang diminta sesuai dengan permintaan kaum Tsamud. Mereka pun takjub dengan kehadiran unta persis seperti permintaanya.

 

Unta pun diberi hak untuk minum dari sumber air yang ada di tengah kaum Tsamud. Suatu hari, kaum tsamud ingkar hingga memotong nadi unta sampai jatuh ke tanah dan menyerang unta. Nabi Shaleh tahu dan geram kepada mereka karena telah mengingkari janjinya.  Mereka juga merencanakan hal yang lebih keji untuk menyerang Nabi Shaleh di malam harinya.  Allah menurunkan azab kepada kaum Tsamud dengan memerintahkan kepada para malaikat untuk melempar batu kepada sejumlah orang yang akan menyerang Nabi Shaleh.

 

Kejadian itu pun membuat sebagian kaum Tsamud menerima dakwah Nabi Shaleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut.

 

Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Salah satu mukjizat Nabi Shaleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah

 

6. Nabi Ibrahim.

Nabi Ibrahim merupakan salah satu Nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Qur’an. Mulai dari bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kedzaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishaq.

Pada zaman Nabi Ibrahim, terciptalah patung berhala paling besar dan menghancurkan semua berhala yang telah dibangun oleh ayahnya Raja Namrud dengan menggunakan kapak. Saking marahnya kepada Nabi Ibrahim,  para pengikut raja menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan sebuah bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun, setelah menyiapkan semua itu dan telah membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup tak akan mempan kerana telah dilindungi Allah.

Ibrahim pernah meminta pada Allah untuk menyaksikan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka saat itu pula Nabi melihat burung yang sudah mati bisa hidup kembali.

Menurut kitab “Qashash al Anbiyaa”, Nabi Ibrahim pernah mengambil gundukan pasir yang kemudian berubah menjadi bahan makanan saat beliau sampai di rumah. Nabi Ibrahim sudah lama menantikan hadirnya anak. Di saat usianya 99 tahun, Allah menjawab segala doanya dengan kelahiran Ismail dan Ishaq. Kedua putranya juga menjadi Nabi dan menurunkan keturunan yang juga menjadi Nabi. Karena itulah, Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiyaa yang berarti Bapak Para Nabi.

 Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim:

 1. Tetap hidup walau dibakar oleh Raja Namrud
 2. Bisa menghidupkan burung yang sudah mati
 3. Mengubah pasir menjadi makanan
 4. Diberi anak oleh Allah ketika usianya sudah senja
 5. Dijuluki ‘Bapak’ para nabi karena ketaatannya kepada Allah

 

7. Nabi Luth.

Nabi Luth merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Luth pun ditentang oleh mereka. Suatu sore, Nabi Luth kedatangan tiga orang tamu, mereka merupakan utusan Allah dan menjamunya sebaik munkin. Suatu ketika, kaum Sodom mengusir Nabi Luth,  sesaat setelahnya Allah memberikan azab kepada mereka semua dengan mengutus malaikat itu datang dengan menghantamkan batu-batu kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang.

 

8. Nabi Ismail.

Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Salah satu mukjizat Nabi Ismail pun masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air zamzam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim menghunuskan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula qurban pada Hari Raya Idul Adha. Dari keturunan Nabi Ismail kelak Nabi Muhammad lahir sebagai Nabi terakhir.

 

9. Nabi Ishaq.

Nabi Ishaq merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail ketika ibunya sudah sepuh berusia 99 tahun. Pemberian nama Ishaq diberikan langsung oleh Allah. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Alquran disebutkan bahwa Nabi Ishaq adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir Nabi-Nabi yang berasal dari Bani Israil.

 

10. Nabi Ya’qub.

Nabi Yakub merupakan anak Nabi Ishaq. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yaqub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nabi Yaqub memiliki dua belas orang anak laki-laki yang tampan. Allah sebutkan mereka dengan sebutan Asbath. Bahkan sebelum Nabi Yaqub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah.

 

11. Nabi Yusuf.

Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yaqub. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah, Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar.

Nabi Yusuf mendapatkan cobaan akan dimasukkan saudaranya ke sebuah sumur,tempat musafir melepas dahaga. Yusuf ditemukan oleh musafir, lalu dijual dengan harga murah. Pembelinya adalah seorang pesohor Mesir yang bergelar Al-Aziz. Yusuf yang dirawat oleh istri Al-Aziz bernama Zulaikha sangat tertarik kepadanya.

Ia pun tertarik kepada Nabi Yusuf, sehingga difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, ketika di dalam penjara Nabi Yusuf menitipkan sebuah pesan kepada seorang pelayan.

Kala itu musim paceklik, raja Mesir mendapat sebuah mimpi aneh dan ia tak paham akan maksud dari kalimat yang ada dalam mimpinya. Pelayan pun teringat kepada Nabi Yusuf yang merupakan ahli tafsir dan mengartikan mimpi sang raja untuk menghadapi musim paceklik.

 

Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat antara lain:

 • Memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf.
 • Mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf perah menafsirkan mimpi Raja dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir.

 

12. Nabi Ayyub.

Nabi Ayyub adalah seorang Nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat baik.

Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat. Dia harus kehilangan hartanya, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Namun dalam kondisi tersebut Nabi Ayyub tetap bersabar dan berserah diri pada Allah.

 

Beberapa mukjizat Nabi Ayyub antara lain:

 • Memiliki kesabaran yang luar biasa.
 • Mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya.

 

13. Nabi Syuaib.

Nabi Syuaib diutus Allah pada kaum Madyan, kaum yang suka menipu dan membangkang. Kaum penyembah pohon Ek yang besar dan rimbun. Selain itu mereka, senang sekali merampas harta musafir tak pernah ramah kepada sesama.

Perbuatan mereka seakan membuat Nabi Syuaib geram karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memohon kepada Allah untuk kaumnya yang semakin syirik dan bermaksiat. maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, didatangkan guntur, awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan. Kota Madyan hancur,  orang-orang kafir terkubur di dalam rumah mereka sendiri.

 

14. Nabi Musa.

Nabi Musa merupakan Nabi yang memerangi Raja Firaun yang tamak. Dia mempimpin Bani Israil agar menyembah Allah. Atas izin Allah, Nabi Musa juga memiliki mukjizat antara lain:

 •  Mampu menghidupkan orang mati.
 • Nabi Musa pernah memohon pada Allah untuk menghidupkan orang yang telah meninggal untuk mengungkap kasus pembunuhan.
 • Memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular.
 • Mampu membelah laut Merah.
 • Saat Firaun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, Laut Merah pun terbelah memberi jalan. Namun ketika Firaun dan tentaranya mengikuti jalan tersebut, laut kembali seperti semula dan menenggelamkan mereka.
 • Dianugerahi Kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israil.

 

15. Nabi Harun.

Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang Nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik.

Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Firaun.

 

16. Nabi Dzulkifli.

Nabi Dzulkifli merupakan Nabi yang tinggal Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Dzulkifli, namun dia dikenal tetap tegar mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan, dirantai, hingga dipenjara.

 

17. Nabi Daud.

Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya raja Thalut.

Beberapa diantara mukjizat Nabi Daud adalah:

 •  Dianugerahi kitab Zabur.
 • Memiliki suara yang merdu.

Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turut memuji Allah.

 

18. Nabi Sulaiman.

Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat antara lain:

 

 •  Memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia.
 •  Dapat berbicara dengan binatang.
 • Mampu menundukkan angin.
 • Memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan.
 • Mengalirkan tembaga dari perut bumi.

 

19. Nabi Ilyas.

Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Ba’al. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, namun mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang.

 

20. Nabi Ilyasa.

Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israil. Salah satu mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah.

 

21. Nabi Yunus.

Nabi Yunus adalah Nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Assyira penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut.

Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Yunus.

 

22. Nabi Dzakaria.

Nabi Dzakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Dzakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Dzakaria juga memiliki sikap yang rendah hari dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Dzakaria juga mendapat keturunan saat usianya yang tak lagi muda.

 

23. Nabi Yahya.

Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Dzakaria, dia disebut sebagai salah satu orang yang benar terhormat dan suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat.

Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan.

 

24. Nabi Isa.

Nabi Isa adalah Nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Beberapa mukjizat Nabi Isa antara lain:

 

 • Bisa berbicara saat bayi.
 • Karena lahir tanpa ayah, Maryam dituduh telah melakukan zina. Namun atas izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi pun mampu melindungi ibunya dengan berbicara bahwa beliau adalah hamba Allah yang akan menjadi Nabi dan dianugerahi kitab Injil.
 • Menghidupkan burung dari tanah liat.
 • Menghidupkan orang yang sudah mati.
 • Menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak.
 • Menurunkan hidangan dari langit.
 • Dianugerahi kitab Injil.

 

25. Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi Nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi seperti runtuhnya berhala dekat Kabah dan padamnya Api yang disembah oleh kaum Majusi.

 

Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat antara lain:

 

 •  Mukjizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam.
 • Mampu membelah bulan.
 • Mengalirkan air dari jemari tangannya.
 • Mampu menurunkan hujan.
 • Di atasnya selalu dinaungi awan.
 • Melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Miraj, dan masih banyak lagi.

 

Buku kisah 25 nabi dan rasul

Flash Cards Kisah 25 Nabi Dan Rasul

tombol beli buku

Flash cards ini berisi kisah singkat mukjizat 25 nabi dan rasul untuk anak muslim. Setiap cerita disertai dengan ilustrasi yang menarik. Di dalamnya juga ada aktivitas untuk anak tentang 25 nabi dan rasul. Flash cards ini juga mudah dibawa ke mana-mana sehingga membacanya bisa di mana saja.

 

Komik 25 Nabi & Rasul

Komik ini bercerita tentang kedua puluh lima Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al Qur’an. Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud,Saleh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya’qub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad SAW.

Kisah-kisah dalam buku ini tidak hanya tentang Mukjizat-mukjizat, tetapi juga tentang kemuliaan Akhlak, Kesabaran, dan Keteguhan mereka saat menjalani ujian dari Allah SWT. Allah SWT pun menganugerahkan karunia-Nya yang tak terhingga kepada mereka. Kisah hidup Para Nabi ini hendaknya dijadikan pelajaran dan diteladani.

Kelebihan Buku ini :

 1. Kisah berdasarkan sumber Referensi yang shahih
 2. Komik Full Color
 3. Buku penunjang materi Islam dasar disekolah & Homeschooling
 4. Dilengkapi silsilah para Nabi
 5. Bonus Doa Nabi & Rasul Dalam Al Qur’an

 

tombol beli buku

 

Kisah Teladan Dan Inspiratif 25 Nabi & Rasul

tombol beli buku

Hai teman-teman, siapa yang tahu nama-nama Nabi dan Rasul? Ya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. Setiap Nabi dan Rasul diberikan keistimewaan dan mukjizat, seperti Nabi Ibrahim yang tidak merasakan panas dan masih hidup ketika dibakar Raja Namrudz. Nabi Musa yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Wah, masyaallah hebat sekali ya, semuanya terjadi atas karunia dan kuasa Allah Swt

Buku ini berisi kisah menarik dan inspiratif 25 Nabi dan Rasul disertai kutipan ayat Al-Quran, mukjizat, dan hikmah cerita yang bisa kita petik dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Lewat buku ini juga, kalian akan mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul serta persebaran dakwahnya.Tak hanya itu, dalam buku ini juga disertai info pengetahuan dan fakta-fakta ilmiah dari setiap Nabi dan Rasul. Dilengkapi juga dengan doa-doa harian yang diambil dari setiap kisah cerita Nabi dan Rasul.

 

Menjelajah Kisah 25 Nabi

tombol beli buku

Raja Thalut cemas. Di balik tembok-tembok tinggi Azeka, pasukan Filistin bersiap menyerang kerajaannya. Para prajurit Filistin tinggi dan besar. Tak sebanding dengan prajurit-prajurit Raja Thalut. Apalagi Jalut ada di antara mereka, seorang prajurit Filistin yang bertubuh paling besar, kuat, dan tinggi, nyaris setinggi pohon terebin. Daud kecil di dalam pasukan Raja Thalut. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penggembala yang hebat. Tetapi, sesungguhnya, ada satu hal yang tidak diketahui orang, Daud pernah mengejar seekor singa yang hendak memakan dombanya dan mengalahkannya. Di siang yang terik itu, di Lembah Terebin, Daud dengan gagah berani maju ke hadapan Jalut. Dia yakin bisa mengalahkan Jalut. Dia sangat percaya diri. Ini adalah buku kisah 25 Nabi yang setiap ceritanya dikemas berbeda. Latar kejadian disajikan secara lengkap, berbekal data sejarah dan geografis yang memadai. Cerita-ceritanya pun sangat hidup, disajikan dalam bahasa sastrawi yang indah.

 

Kisah Akhlak Terpuji 25 Nabi & Rasul

 

tombol beli buku

Buku ini menceritakan kisah tentang 25 Nabi dan Rasul dimulai dari proses penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam as. Setelah itu, Adik-adik akan diajak mengikuti kisah Nabi Idris as. yang memiliki kecerdasan luar biasa. Selanjutnya ada Nabi Nuh as. yang mengalami ujian berat saat kaumnya ingkar dan tidak mau beriman.

Ujian yang harus dihadapi oleh nabi dan rasul sebagian besar adalah kaum yang ingkar dan sesat, seperti Nabi Hud as., Nabi Saleh as., dan Nabi Luth as. Adapun pada kisah Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as., dan Nabi Ishaq as., Aclik-adik dapat mengetahui betapa keimanan dan kesabaran mereka sungguh luar biasa. Lafu ada kisah haru antara anak dan ayah yang telah lama berpisah yaitu Nabi Ya’qub as. dan Nabi Yusuf as.

Ada pula kisah kesabaran Nabi Ayyub as., keberanian Nabi Musa as., kehebatan Nabi Daud as., kecerdasan Nabi Sulaiman as., ketabahan Nabi Yunus as., kesalehan Nabi Isa as., dan kisah nabi penutup Muhammad Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Semoga dengan mengetahui kisah hidup para nabi dan rasul, kita dapat menefadani akhlak terpuji mereka.

Artikel Terkait Kisah 25 Nabi dan Rasul

Referensi

Aan Wulandari. 2017. 25 Kisah Nabi dan Rasul. Mizan Digital Publishing. Jakarta

 

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.

logo eperpus

 • Custom log
 • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
 • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
 • Tersedia dalam platform Android dan IOS
 • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
 • Laporan statistik lengkap
 • Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Written by Nandy